Wyrażenia z AND

And to spójnik łączący. Scalać może choćby luźno powiązane ze sobą zdania czy elementy wyliczenia. Angielski idzie w tej kwestii z polskim pod rękę. Problem z głowy.

Ciekawiej wygląda jego rola w słownictwie.

Napotykamy kilka scenariuszy:

 • zestawiania podobnych znaczeniowo słów albo logicznie ze sobą powiązanych, by wzmocnić przekaz, np.:

  first and foremost (po pierwsze, przede wszystkim)
  blood, sweat and tears
  (ciężka praca, gdzie każdy z elementów może być jej symptomem)

 • użycie przeciwnych znaczeniowo wyrazów, by pokazać odmienność i/lub zmienność lub też ukazać uniwersalność:

  pros and cons (zalety i wady)
  day and night

 • powtórzenie tego samego słowa dla pokazania powtarzalności lub zwiększonej intensywności:

  again and again; over and over (again) (ciągle, raz po raz)
  out and out (całkowity, absolutny)

Mechanizmy tożsame dla angielskiego i polskiego. Problemu zaś nie ma.

Ale uwaga. Są inne wyzwania:

 • o ile zrozumienie często nie sprawia problemu, trudniej z produkcją. Jaka jest kolejność wyrazów? (np. ins and outs, a nie outs and ins). Który z bliskich znaczeniowo wyrazów wybrać? (nice and easy, a nie np. fine and easy). To dla aspirującego do sprawności użytkownika angielskiego istotne kwestie,
 • wyrażenia metaforyczne, gdzie analogia z polskim bądź zdrowy rozsądek za nic nie będą dobrymi doradcami; te trzeba po prostu poznać i przyswoić.

I to o takich poniżej.

8 wyrażeń z AND

part and parcel of sthniezbędny element, nieodłączna część

all and sundrywszyscy bez wyjątku

A decent salary seems to be part and parcel of all and sundry’s job satisfaction level.


NIE CHCESZ OMINĄĆ NOWYCH WPISÓW NA OBCYM NIEOBCYM?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!


through thick and thinna dobre i na złe

flesh and bloodczłonkowie rodziny, krewni

Some believe your flesh and blood are supposed to be with you through thick and thin,
no matter what.


airs and graceszadzieranie nosa, puszenie się

every now and then/againod czasu do czasu

Let’s face it – you can deal with folks who put on airs and graces every now and then but not all the time – that’s intolerable.


wear and tearzużycie w związku z normalną eksploatacją

spit and polishwypucowanie, wyczyszczenie

All equipment undergoes some wear and tear so an occasional spit and polish won’t certainly hurt.


Do następnego!
Michał

Leave a comment