Wyrażenia z AND

And to spójnik łączący. Scalać może choćby luźno powiązane ze sobą zdania czy elementy wyliczenia. Angielski idzie w tej kwestii z polskim pod rękę. Problem z głowy.

Ciekawiej wygląda jego rola w słownictwie.

Napotykamy kilka scenariuszy:

  • zestawiania podobnych znaczeniowo
Read more...