#1minuteEnglish

Seria #1minuteEnglish to video-tekstowa hybryda dla rozwoju Twojego angielskiego.

Krótkie, około minutowe nagranie video po angielsku, które stanowi samowystarczalną całość, przekazuje najważniejszą myśl.

Tekst na blogu jest jego rozszerzeniem – to spisane po polsku szersze omówienie tematu z dodatkowymi przykładami.