Liczbowych drobiazgów kilka

Liczbowych drobiazgów kilka

Dzisiejszy wpis to przypomnienie kilku drobiazgów związanych z wyrażaniem liczb. Jak to drobiazgi mają w zwyczaju, zdarza im się czmychnąć naszej uwadze – zapraszam do lektury! 🙂

SPIS TREŚCI:

fractions – ułamki

Poszczególne części ułamka, jak choćby 1/3, to:

1 – licznik – numerator

3 – mianownik – denominator

[przydatne wyrażenie – common denominator – wspólny mianownik, także w znaczeniu przenośnym]

Licznik wyrażany jest liczebnikiem głównym (jeden, dwa, trzy…), zaś mianownikliczbą porządkową (pierwszy, drugi, trzeci).

Co ciekawe, jeśli w liczniku występuje liczba większa niż jeden, z mianownika tworzymy liczbę mnogą dodając ‘-s’.

3/5 – three fifths

1 2/7 – one and two sevenths

million, billion, trillion

Sporo zamieszania wprowadzają liczby większego kalibru.

W polskim systemie miliard to tysiąc milionów, a tysiąc miliardów to bilion.

Anglosaski system (dziś już zunifikowanym, choć wcześniej Wlk. Brytania stosowała tożsamy z polskim, a USA obecny) prezentuje się inaczej:

1,000,000 – million

1,000,000,000 – billion

1,000,000,000,000 – trillion

(po opis obu systemów zapraszam TU)

Warto wspomnieć o jeszcze jednej liczbie – zillion. To bliżej nieokreślona ogromna liczba o nacechowaniu humorystycznym bądź służąca przerysowaniu. Ot, taki pierdylion/pierdyliard w polskim 😉 


NIE CHCESZ OMINĄĆ NOWYCH WPISÓW NA OBCYM NIEOBCYM?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!


five thousand czy thousands?

Powszechnym błędem jest doczepianie “-s” do, na przykład, tysiąca czy miliona, gdy mówimy o ich liczbie mnogiej określając ich dokładną ilość. Oto, kiedy się to robi, a kiedy nie:

Five thousand people have partaken in the survey.  [brak “-s” przy thousand mimo five]

Thousands of people have partaken in the survey.  [dodajemy “-s” do thousand]

przecinek czy kropka?

Kolejną różnicą w systemie zapisu liczb między polskim a angielskim jest rola przecinka i kropki.

W Polsce przecinek służy wprowadzeniu ułamka, np. 3,14. Dla rozdzielania grup trzycyfrowych stosuje się albo spację, albo kropkę, np. 1 300 000 albo 1.300.000.

W anglosaskich systemach znakiem do wprowadzania ułamków jest kropka, zaś przecinek służy oddzieleniu tysięcy. I tak: 3.14 oraz 1,300,000.

Udanej rachuby z liczbami!

Do następnego,

Michał

Leave a comment