The point is, czyli z ‘point’ wyrażeń kilka.

The point is, czyli z ‘point’ wyrażeń kilka.

O bogactwie słów o więcej niż jednym znaczeniu pisałem już w inauguracyjnym wpisie.

Dziś nieco inaczej. Na tapetę idzie jedno słowo – point – które występuje w licznych wyrażeniach, o kilku z których poniżej.

7 wyrażeń z point

1. The point oznacza sęk jakiejś kwestii, jej kluczową część. Wyrażenia to get/miss the point używa się więc do wykazania zrozumienia jakiejś myśli bądź jego braku:

One of the board members speaks so chaotically hardly ever can you get the point of what he tries to convey.

2. Wyrażenie point taken to sposób przyznania racji, zaakceptowania słuszności spostrzeżenia rozmówcy:

A: What you told me back then upset me deeply.

B: Point taken. I should have thought twice before saying that.

3. Nieco mylące w kontekście dwóch powyższych wyrażeń może być up to a point, oznaczające do pewnego stopnia, częściowo:

They seem to share your view on this matter but only up to a point.

4. Zaś inne znaczenie point – wskazywać, pokazywać – jest we frazie to point sb in the right direction, która równa się doradzeniu komuś, pokierowaniu na właściwe tory:

When in doubt as to what profession to follow, have a word with a careers advisor, who can point you in the right direction.

NIE CHCESZ OMINĄĆ NOWYCH WPISÓW NA OBCYM NIEOBCYM?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

5. Warto też znać to point sth out:

One of the basic elements of healthy lifestyle experts point out is regular physical activity.

które oznacza wskazywać, wymieniać, zwracać uwagę.

6. Aby wyrazić fatygę albo przemyślane i zaplanowane działanie, na którym nam zależy, można użyć wyrażenia to make a point of doing sth:

Janet’s professional attitude is obvious – just look how she always makes a point of being ready for work way before the clock strikes.

7. Do kompletu ostatnia fraza – a sore point – która oznacza drażliwy temat, którego nie ma się ochoty i nerwów poruszać:

Avoid raising family matters in her company – it’s always a sore point with her.

Zachęcam do pasywnego przyswojenia wyrażeń i świadomego skupienia się na tych, które mogą na stałe zagościć w słowniku aktywnym, używanym w Waszych językowych poczynaniach.

Do następnego!

Michał

Leave a comment